Information regarding e-mail 2016-06-14 (SE)

Under december 2015 började serversystemen som tillhandahålls via tornevall.net att byggas om på nytt. Den huvudsakliga orsaken till detta är föråldring av servrar och dess programvara. Perioden som följt efter detta har även inneburit att mailsystemet har byggts om från grunden. Du får det här mailet av just den anledningen, då även e-postlistor går att använda igen.

Ombyggnationen av mailsystemet är praktiskt taget färdigt, även om det fortfarande inte går att göra egna inställningar av mailkonton via webben. Vidarebefordran av post som har funnits tidigare har också återställts i möjligaste mån, efter att bortfall av kopplingar upptäckts i systemet. Backuphanteringen har även stärkts i det här fallet.

Om du har vidarebefordrad e-post du vet inte har kommit fram ordentligt, går det bra att kontakta support@tornevall.net - många av de mailkonton som är upplagda har normalt sett en lokal kopia av mail som skickats ut till dig.

Även ytterilgare utökning av mailtjänsterna har gjorts. Behoven att kunna skicka e-post oberoende av vilken internetleverantör man använder, har stärkts. I takt med att mobiltelefoner används allt mer, tar man således med sig sin post och ibland har man inte tillgång till sin egen leverantörs e-posttjänster. Detta betyder att man numera kan använda SMTP (mail ut) via tornevall.net. Inställningar för hur denna typen av e-post konfigureras har därför lagts upp på http://docs.tornevall.net/x/HoBu

Om frågor finns rörande e-post, såsom kontouppgifter och dylikt går det bra att maila support@tornevall.net