Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

GMail

 1. Välj att läsa meddelandet
 2. Under "Åtgärder", väl "Visa meddelandekälla" 
  Image Added
 3. Nu får du upp hela meddelandekällan i ett nytt fönster. Markera all text och kopiera den
  Image Added
 4. Spara undan meddelande källan i ett dokument, eller skapa ett nytt mail och vidarebefordra det till lämplig mottagare

Outlook/Hotmail

 1. Välj att läsa meddelandet
 2. Under "Åtgärder", väl "Visa meddelandekälla" 
  Image Added
 3. Nu får du upp hela meddelandekällan i ett nytt fönster. Markera all text och kopiera den
  Image Added
 4. Spara undan meddelande källan i ett dokument, eller skapa ett nytt mail och vidarebefordra det till lämplig mottagare

Mozilla Thunderbird

 1. Välj ditt mai som du vill ta fram meddelandekällan för och, från Thunderbirds menyer (Meddelande), välj att vidarebefordra meddelandet
  Image Added
 2. Thunderbird skapar nu ett mail som kan vidarebefordras till valfri person, med hela mailhuvudet intakt
  Image Added

iPhone

Enligt nuvarande eftersökt information på webben verkar det inte vara möjligt att hämta upp meddelandekälla för e-post. Åtminstone inte i standardmail-appen.

Android

Vi återkommer med mer information